• Házirend

  Strand Házirend

  Általános rendelkezések:

  1. A strand dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és magas szintű kiszolgálását.

  2. A vendég jogosult a kiszolgálás módját, annak minőségét, a szolgáltatást végző dolgozó magatartását kifogásolni, észrevételét szóban vagy írásban megtenni.

  3. A vendég köteles a strand házirendjét betartani, viselkedésével nem zavarhatja a többi vendéget.

  4. A strand dolgozói kötelesek a strand rendjét biztosítani, ha szükséges, hatósági segédlettel is.

  5. A strand köteles a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően biztosítani a medencék vizének hatóságilag előírt vízminőségét, a medencék és az épület takarítását, tisztántartását (a technológiai utasítás és takarítási tervnek megfelelően).

  6. A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésükre, kivéve az előre bejelentett csoportok, akik elsőbbséget élveznek.

  7. A strand igénybevétele csak érvényes belépőjegy ellenében történhet.

  8. A strand szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

  9. A vendégek egészségének és testi épségének érdekében a strandot nem látogathatja:
  – inkontinens, lázas, fertőző, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő személy,
  – görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő személy,
  – nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő személy.

  10. Ittas, kábítószeres vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a strandon nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.

  11. A strand területére állatot behozni TILOS! (Kivéve a vakvezető kutya.)

  12. Nem szabad a medencékben étkezni, italt bevinni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket, olajos testtel igénybe venni.

  13. A dohányzásra kijelölt helyeken kívül a strand egész területén tilos a dohányzás.

  14. 14 év alatti gyermekek kizárólag szülői, törvényes képviselői, vagy nagykorú megbízottja által léphetnek a strand területére. A jegy megváltásával a képviselő elismeri, hogy saját és a kiskorú személy iránt kizárólagos felelősséggel tartozik. Amennyiben nincs nagykorú felügyelő a szabályzatba foglaltak alapján a kiskorút beengedni nem tudjuk.

  15. Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe.

  16. A bébi pancsolót csak 14 éven aluliak használhatják, illetve kísérőjük a lábmosón keresztül áthaladva tartózkodhatnak a medencében, részükre a fürdés nem megengedett.

  17. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizeinek és környékének tisztaságáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből kimentettekhez, az orvos kihívásáért az úszómester a felelős.

  18. A kijelölt úszósávokon csak hosszanti úszás engedélyezett.

  19. Medencébe ugrálni csak kellő körültekintéssel, mások zavarása nélkül, csak saját felelősségre lehet az úszómester engedélyével, az erre szolgáló tábla kihelyezése után.

  20. Forró, felhevült testtel a vízbe ugrani tilos!

  21. A strand berendezéseire és felszerelési tárgyaira, kérjük, vigyázzanak. Aki szándékos vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Kft. az okozott kár megtérítését követelheti.

  22. A medencékben csak fürdőruhában, illetve úszópelenkában szabad tartózkodni.

  23. Sportolók edzést az úszómedencében csak előre egyeztetett időpontban és strandvezetői engedéllyel végezhetnek.

  24. Úszóoktatást csak előre egyeztetett időpontban, csoportos felelősségvállalói nyilatkozat kitöltése után, a csoporthoz tartozó felnőtt felügyelete mellett és strandvezetői engedéllyel lehet tartani.

  25. A strandra törékeny tárgyat (üveget) vagy bármely balesetveszélyes, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni tilos.

  26. A medencéket csak előzuhany után, a lábmosón keresztül szabad használni.

  27. Az úszójegyet csak a sziesport.hu honlapon feltűntetett időpontokban lehet használni. Az időkorlát leteltével haladéktalanul el kell hagyni a strand területét vagy az úszójegyen felül napijegyet kell váltani.

  28. A strandra bevitt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

  29. 2 éves kor alatt a belépés ingyenes.

  30. A strand egész területén TILOS a szemetelés.

  31. Csoportos jegy: e-mailben kell jelentkezni, küldeni a gyerekek nevének listáját, 10 gyermekhez legalább 1 kísérő szükséges, a csoportos kedvezmény csak a visszaigazoló email-el válik elfogadottá.

  Üzemidő, jegykiadás:

  1. A strand nyitva tartása, előreláthatólag: 2017. június 19-től szeptember 15-ig / időjárástól függően.
  Hétfőtől – Péntekig: 07.00 – 19.00 óra között.
  Szombattól – Vasárnapig: 08.00- 20.00 óra között.

  2. Pénztárzárás a záróra előtt 1 órával történik.

  3. Az üzemidőt indokolt esetben a strand vezetősége megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) az üzemeltető a medencék használatát ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti. Ezért a strand vezetősége a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást. Kérjük vendégeinket, hogy a záróra előtt 18.45-ig a medencéket, 19.00-ig hétvégén pedig 20.00-ig a strand területét legyenek szívesek elhagyni.

  4. Az üzemidőt a strandvezető indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány stb.).

  5. Diákjegy csak diák igazolványra, nyugdíjas csak nyugdíjas igazolványra adható ki.

  6. A vendégek könyve a fürdő pénztárában ill. a büfében található, a fürdővezető kötelessége a bejegyzések kivizsgálása és megválaszolása.

  7. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a fürdő vezetősége nem köteles figyelembe venni!

  8. Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

  9. A karszalagok sorszámozottak, ezért nyugtának minősülnek.

   

  Jelen házirend 2017. június 19-én lép hatályba!

  Az Egyetemi strandot a SZIE Sport Nonprofit Kft. üzemelteti.
  Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést
  és jó szórakozást kívánunk!

  SZIE Sport Nonprofit Kft.